HEM

Fri Stil

Skytten löser stagen  enligt eget huvud. I IPSC finns inga regler om hur skytten ska slutföra en bana. Skytten startas av en ljudsignal och har sen full frihet (inom regelverket) att lösa uppgiften.

Välkommen till Uppsala Dynamiska Skyttar!


IPSC

Dynamiskt skytte


IPSC startade 1976 i Columbia, Missouri. IPSC, även kallat Dynamiskt skytte, bedrivs i tre huvudgrenar, Pistol, gevär och hagelgevär, alla med olika divisioner att tävla i beroende på vilken vapentyp den tävlande använder. Sportskyttegrenen utövas i 85 länder (vilka kallas  Regioner) från Argentina till Österrike och antalet skyttar i världen är över 200 000.


I IPSC måste den tävlande försöka kombinera precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination. Det mesta skyttet sker på korta håll, 5-15 meter, men skytte på upp till 300+ meter förekommer i gevärsklassen. Tiden är ytterligare avgörande faktor. En skjutledare, så kallad, Range officer(RO) tar tiden och ser till att skytten inte bryter mot några säkerhetsregler under skyttets utförand


Kaliberkraven är från 9mm och uppåt i pistol, och minst .223 i gevärs-klassen.


IPSC-skytte är en internationell sport, med tyngdpunkt på säkerhet och säker vapenhantering, precision, kraft och snabbhet i stora mästerskap runtom i världen.


Läs mer om IPSC här.


.

DVC

 

IPSC's devis DVC är förkortning för Diligentia, Vis, Celeritas, som är Latin för Precision, Kraft och Hastighet, dom tre aspekterna som kombineras för att lösa en IPSC stage.


Hitta till oss


Vi håller till ute på Uppsala kommuns skjutbana i Ekebyboda. Se adress och länk till karta nedan.


EKEBYBODA 15

755 92 Uppsala

Sweden